Informacja

 

Firma :

Sierociuk - Kazana – Sierociuk
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
 STOK-rol” spółka jawna

 

realizuje projekt : Wzrost konkurencyjności firmy "STOK-ROL" poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów i usług.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.”

 

 

        Nasza firma zrealizowała projekt: "Podniesienie zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstwa  „Stok-Rol” poprzez wykorzystanie usług doradczych". 

Projekt ten jest  współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 

Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorczość i Innowacje, 

Działanie1.7  Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo.